MAI pune în dezbatere OUG de modificare a statutului poliţistului: Cu cât s-ar putea reduce mandatul şefilor din Poliţie

Totodată, în acelaşi proiect (OUG de modificare a Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului) se mai arată că cel care are competenţa de numire a poliţistului în funcţie de conducere poate cere şi verificarea modului în care acesta îşi desfăşoară activitatea.

„În vederea verificării, persoana desemnează o comisie ai cărei membri au funcţia sau gradul profesional cel puţin egală/egal cu cea a poliţistului verificat”, arată sursa citată.

După verificare, cel care a solicitat ancheta poate dispune eliberarea din funcţie.

Mandatul poliţistului din funcţia de conducere este suspendat pentru următoarele situaţii: numirea pe funcţie de demnitate publică, pe altă funcţie de conducere, are raporturi de serviciu suspendate.

De asemenea, mandatul încetează în următoarele situaţii: este împlinit termenul, cu prilejul acordării calificativului „satisfăcător” cu ocazia evaluării anuale de serviciu, la constatarea existenţei unei situaţii de exercitare necorespunzătoare a funcţiei de conducere cu ocazia verificării modului de îndeplinire a obligaţiilor; la cererea persoanei care ocupă funcţia de conducere.

Poliţistul căruia îi încetează mandatul se pune la dispoziţie.

„La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, poliţiştii numiţi în funcţii de conducere se consideră învestiţi în funcţie pe un mandat de 4 ani, calculat începând cu această dată”, se mai arată în proiect.

Documentul mai vizează şi o prevedere care modifică perioada împuternicirii: „Poliţistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 3 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului”.

Situaţia actuală prevede ca împuternicirile să dureze o perioadă de 6 luni.

„Evenimentele, de dată recentă, au evidenţiat o vulnerabilitate a modului de intervenţie a structurilor implicate în asigurarea ordinii şi liniştii publice. Consecinţele negative ale situaţiei actuale reclamă responsabilităţi instituţionale, ce nu pot fi amânate, pentru adaptarea la cerinţele operative. Pe cale de consecinţă, este necesară iniţierea unor măsuri administrative în ceea ce priveşte asigurarea managementului de calitate al structuri, respectiv instituirea unor instrumente care să asigure atât funcţionalitatea prevederilor statutare, cât şi îmbunătăţirea cadrului de organizare şi dezvoltare a carierei poliţistului. Astfel, toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată”, se arată în nota de fundamentare.

Be the first to comment on "MAI pune în dezbatere OUG de modificare a statutului poliţistului: Cu cât s-ar putea reduce mandatul şefilor din Poliţie"

Leave a comment