64 de programe de studii de master noi, acreditate în anul universitar 2016-2017

La propunerea Senatelor universităților de actualizare/reorganizare a programelor de studii de master în concordanță cu cerințele angajatorilor și solicitările beneficiarilor, Guvernul a completat HG 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 – 2017, cu domenii și programe de studii universitare de master acreditate în perioada ianuarie-august 2016.

64 de programe de studii de master noi, acreditate în anul universitar 2016-2017

Potrivit actului normativ, în cazul a 31 de universități din sistemul național de învățământ superior au fost aprobate următoarele modificări:

–       64 programe de studii universitare de master noi;

–       modificarea denumirii a 3 programe de studii universitare de master;

–      modificarea capacităţii de şcolarizare pentru 1 domeniu de studii universitare de master.

Hotătârea adoptată astăzi de Guvern respectă angajamentele asumate de România în cadrul Strategiei Europa 2020. De asemenea, actul normativ respectă  recomandările Cadrului strategic – Educație și formare profesională 2020 referitoare la asigurarea accesului și participării în învățământul superior, îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării universitare, dobândirea de competențe necesare pentru ocuparea unui loc de muncă, stimularea creativității și inovării, asigurarea competitivității și promovarea excelenței, încurajarea mobilităților studențești etc.

Totodată, documentul a fost discutat cu instituțiile de învățământ superior și  Comisia de Dialog Social şi a fost înaintat spre analiză şi avizare la Consiliul Național al Rectorilor, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și ministerele implicate: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Justiţiei.

Be the first to comment on "64 de programe de studii de master noi, acreditate în anul universitar 2016-2017"

Leave a comment