Al doilea Seminar de muzică și mișcare pentru cadrele didactice din învățământul primar (clasele 0 – IV)

Asociația Dalcroze România invită cadrele didactice din învățământul primar la un nou Seminar practic de muzică și mișcare.

Anne-Claire Rey-Bellet, profesoară la Școala Superioară de Muzică din Geneva și una dintre cele mai apreciate specialiste în metoda Dalcroze, va susține cursuri în zilele de 10 și 11 martie 2017 la Hanul Gabroveni (str. Lipscani nr. 84-90, București).

Pe parcursul celor două zile, învățătorii și profesorii din învățământul primar pot experimenta diferite fațete ale metodei Dalcroze în relație directă cu noțiunile programei: schema practică de organizare a unei ore de muzică și mișcare, integrarea unor noțiuni muzicale pentru elevi cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani, valorizarea cântecelor prin mișcare, exerciții de concentrare, coordonare, reacție, expresie, dezvoltare corporală prin și pentru muzică, sugestii muzicale pentru dezvoltarea și îmbogățirea percepțiilor corporale.

Pedagogia muzicală concepută de Emile Jaques-Dalcroze la începutul secolului 20 pune accentul pe legătura esențială dintre mișcarea corporală și muzicalitate, într-o abordare interactivă și pluridisciplinară, ce permite dezvoltarea inteligențelor multiple și exersarea facultăților afective, motrice, imaginative, spațiale și intelectuale, în relație cu muzica.

Urmărește formarea urechii muzicale și dobândirea unei înțelegeri profunde și integrate a muzicii. Exersarea ritmului prin mișcări corporale ajută la formarea complexă a personalității unui copil și dezvoltă muzica în totalitatea ființei lui, antrenând toate facultățile: cognitivă, afectivă și psiho-motorie. Profesorul improvizează, inventează spontan muzica și suscită reacții. Pedagogia Dalcroze implică exerciții variate, deschise la adaptări, în funcție de nivelul fiecărui participant.

Născută la Geneva, Anne-Claire Rey-Bellet a urmat studii literare și muzicale, înainte de a obține licența în pedagogia muzicală Jaques Dalcroze. Predă la Școala Superioară de Muzică din Geneva, filiera Jaques-Dalcroze. Și-a completat parcursul profesional cu o formare care îi permite să predea ritmica persoanelor în vârstă. Susține stagii în străinătate și predă în cadrul Școlii de vară de la Institutul Jaques-Dalcroze din Geneva, Elveția. A susținut lecții de ritmică în cadrul Festivalului de Muzică Clasică de la Megčve și oferă cursuri pentru specialiștii și profesorii de muzică din cadrul Departamentului de Instrucție Publică din Geneva. Anne-Claire Rey-Bellet este compozitoarea și autoarea Ť Zélie-Chansons ť, care au fost lansate în iunie 2010. Al doilea volum a fost editat în decembrie 2011, iar al treilea în 2014.

La stagiul derulat în zilele de 10 și 11 martie 2017 pot participa un număr de maxim 35 de cadre didactice din învățământul primar, iar taxa de participare este de 250 Ron.

Înscrierile se pot face pe site-ul www.dalcroze.ro, sectiunea Programe.

Informatii la office@dalcroze.ro și la numărul de telefon 0730123857.

Proiect organizat de Asociația Dalcroze România cu sprijinul Arcub și PMB.

Be the first to comment on "Al doilea Seminar de muzică și mișcare pentru cadrele didactice din învățământul primar (clasele 0 – IV)"

Leave a comment