APC solicită demisia ministrului sănătății

Barnevernet românesc: Părinții care refuză vaccinarea copiilor pot face închisoare de la 3 la 7 ani, iar copii acestora vor fi instituționalizai!

Legea vaccinării, în forma actuală, este o afacere de sute de milioane de euro pentru producătorii de vaccinuri!

În nicio țară din Uniunea Europeană nu sunt obligatorii 8 vaccinuri!

În Germania, Austria, Olanda, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Luxemburg, Suedia, Danemarca, Italia, Irlanda, Finlanda, Suedia, Croația, Cipru, Estonia și Lituania, părinții decid dacă își vaccinează copiii!

Vaccinul este un medicament, dar poate fi și o armă biologică!

Peste 180.000 de copii vor fi obligați, în primul an de viață, să primească 26 de vaccinuri!

În cazul unui copil contraindicația definitivă la un vaccin sau mai multe se acordă numai la București de către GTCAV!

Până la vârsta de 6 ani un copil trebuie să primească 33 de vaccinuri!

Vaccinurile provoacă boli autoimune: un copil din patru suferă de o boală alergică, iar un copil din zece suferă de astm bronșic!

Asociația Pro Consumatori are o activitate de peste 27 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor.

Acest demers este parte a Campaniei naționale de informare și educare ‘Fii un Pacient ACTIV!” a Asociației Pro Consumatori (fosta Asociație pentru Protecția Consumatorilor din România —APC România)— campanie de informare despre drepturile și obligațiile pacienților, lansată și susținută financiar în anul 2002  de  Organizația Mondială  a Consumatorilor. Campania ‘Fii un Pacient ACTIV!’ este un îndemn adresat consumatorilor români de a-și schimba mentalitatea în privința serviciilor medicale.

Vrem ca pacienții români să-și conștientizeze drepturile si să le ceară atunci când acestea sunt ignorate.

Domnule Ministru, Asociația Pro Consumatori vă solicită în mod public să retrageți de pe site-ul Ministerului Sănătății proiectul de lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației din România, din următoarele considerente:

I. În niciun stat membru al Uniunii Europene nu sunt obligatorii 8 vaccinuri, așa cum se intenționează a se reglementa prin acest proiect de act normativ.

II. Vaccinul este un medicament, dar poate fi și o armă biologică având în vedere faptul că în compoziția acestuia sunt permise a fi introduse bacterii și virusuri vii atenuate, precum și alte substanțe chimice. Din expunerea de motive nu reiese că acest proiect de lege trebuie să primească și avizul Consiliului Superior de Apărare a Țării. Totodată, în cuprinsul acestui proiect de lege nu există inserată nicio dispoziție legală cu privire la obligația Ministerului Sănătății de a realiza analize de laborator asupra unor eșantioane extrase din fiecare lot de vaccinuri achiziționate pentru a se verifica siguranța, calitatea și eficiența vaccinurilor.

III. La secțiunea a 4-a din expunerea de motive se precizează că ‘Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat’. Având în vedere această afirmație, vă rog să ne răspundeți la următoarele întrebări:
—Care este bugetul anual necesar achiziționării celor 8 vaccinuri ce vor deveni obligatorii prin acest proiect de lege?
—Care este bugetul anual necesar asigurării continuității lanțului de frig de la preluarea vaccinurilor de la producător și până la distribuirea acestora furnizorului de servicii medicale de vaccinare?
—Care este bugetul anual necesar decontării serviciului de administrare a tuturor vaccinurilor de către furnizorii de servicii medicale de vaccinare?
—Care este bugetul anual necesar funcționării Grupului Tehnic de Coordonare a Activității de Vaccinare?
—Care este bugetul anual necesar funcționarii Comisiilor de vaccinare județene și a Municipiului București?
—Care este bugetul anual necesar pregătirii și desfășurării cursurilor pentru personalul medical al furnizorilor de servicii de vaccinare?
—Care este bugetul anual necesar pentru realizarea studiilor de seroprevalență, sociologice și a campaniilor de informare?
—Care este bugetul anual necesar pentru menținerea și înlocuirea camerelor frigorifice la nivelul depozitelor județene?
—Care este bugetul necesar pentru administrarea și dezvoltarea Registrului Național de Vaccinare?
—Care este bugetul necesar pentru realizarea site-ului informativ www.desprevaccin.ro ?

IV. La secțiunea a 6-a din expunerea de motive intitulată ‘Consultări efectuate în vedere elaborării proiectului de act normativ’ menționași faptul că ați consultat societatea civilă, fără a enumera ONG-urile care au participat la elaborarea acestui proiect de act normativ. Având în vedere acest lucru, vă rog să ne prezentați lista ONG-urilor care s-au implicat în elaborarea acestui proiect de lege.

V. Grupul Tehnic de Coordonare a Activității de Vaccinare (GTCAV), potrivit dispozițiilor din acest proiect de lege, capătă puteri excepționale (avizează adeverințele eliberate pe numele copiilor care atestă contraindicația definitivă la un anumit vaccin sau la mai multe, avizează componența comisiilor județene de vaccinare, coordonează și analizează activitatea comisiilor județene de vaccinare, propune calendarul național de vaccinare) devenind un organism suprastatal. Din conținutul acestui proiect de lege nu reiese cine numește reprezentanții grupului și ce criterii trebuie să îndeplinească aceștia. Membrii GTCAV trebuie să aibă, prin lege, calitatea de funcționar public pentru a-i responsabiliza în legatură cu deciziile luate, iar la preluarea mandatului trebuie să-și facă publice pe site-ul Ministerului Sănătății următoarele documente: curriculum vitae, declarația de avere și declarația de interese. Potrivit acestui proiect de lege, GTCAV este format din 10 membri, pentru a evita situațiile neplăcute, gen balotaj, în care decide președintele grupului, în acest fel dându-i-se puteri excepționale președintelui, propunem că acest grup să aibă un număr impar de membri.

VI. Administrarea unor vaccinuri (medicamente) este condiționată de exercitarea unui drept constituțional — dreptul la educație! O astfel de dispoziție legală încalcă Constituția României și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care prevede la articolul 3, intitulat ‘Dreptul la integritatea persoanei’, ca ‘Orice persoană are dreptul la respectarea integrității sale fizice și mentale. În domeniile medicinei și biologiei, trebuie respectate în special: (a) consimțământul liber și informat al persoanei în cauză, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege.’

VII. Dubla incriminare a părinților: acuzația de rele tratamente aplicate minorului, care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani, și privarea de educație pentru copiii acestora dacă nu sunt vaccinati! Această practică se numește vânzare condiționată și este interzisă prin lege!

VIII. Din conținutul acestui proiect de lege reiese că vaccinarea este obligatorie și pentru adulții sănătoși, dar și pentru cei care suferă de afecțiuni cronice. Cu ce vaccinuri vor fi vaccinate persoanele care, prin natura profesiei pot reprezenta surse de infecție care ar putea pune în pericol sănătatea publică și ce profesii intră sub incidența acestor viitoare dispoziții legale? Cu ce vaccinuri vor fi vaccinate persoanele care suferă de afecțiuni cronice?

IX. În capitolul III intitulat ‘Finanțarea activității de vaccinare’ se mentionează ca activitatea de vaccinare se poate finanța și din veniturile proprii/donații/sponsorizări. De la cine poate primi donații și sponsorizări Ministerul Sănătății? Din ce sunt constituite sursele de venituri proprii ale Ministerului Sănătății?

X. Potrivit proiectului de lege atât furnizorii de servicii medicale de vaccinare, cât și personalul medico-sanitar și farmaceutic cu drept de liberă practică  este obligat să nu furnizeze informații eronate, nedovedite științific, tendențioase legate de vaccinuri și activitatea de vaccinare. Ministerul Sănătății are o bază de date cu studii despre beneficiile vaccinării? Dacă da, vă rugăm să o faceți publică!

XI. Ca nu cumva să scape vreun copilaș nevaccinat, prin acest proiect de lege ați prevăzut obligația ‘cetățenească’ de  înștiințare a comisiei județene de vaccinare în legătură cu copiii care nu au fost vaccinați pentru multe instituții ale statului român, cum ar fi: unitățile de învățământ, autoritățile administrației publice locale și direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului. Cu astfel de dispoziții legale nu faceți altceva decât să încurajați delațiunea! În concluzie, toate instituțiile statului român trebuie să fie angajate în atingerea acestui obiectiv național ‘Niciun copil român nu trebuie să scape nevaccinat!’

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a reușit, de asemenea, să distrugă încrederea populației în vaccinuri cu ocazia așa numitelor ‘pandemii’ de ‘gripă aviară’ și ‘gripă porcină’. După ce OMS a declanșat alerta de ‘pandemie’ în cazul ambelor forme de gripă, facilitând în acest mod vânzarea (de către companiile farmaceutice) unor cantități uriașe de doze de vaccin, după ce am fost amenințați pe majoritatea canalelor mass-media că ne așteaptă ‘apocalipsa’ dacă nu ne injectăm un vaccin pentru a cărui siguranță nimeni nu și-a asumat răspunderea legală, realitatea ne-a demonstrat tuturor, fără putință de tăgadă, că OMS a jucat rolul de agent de vânzări pentru respectivele vaccinuri.

Criza de încredere cu care ne confruntăm în prezent atât la nivel național, cât și la nivel internațional se datorează, în primul rând, specialiștilor care și-au permis să promoveze în spațiul public informații false de cea mai joasă speță și să amenințe populația pentru a obține rezultatul mult dorit: injectarea a cât mai multe doze de vaccin pentru a lupta împotriva unor false ‘pandemii’!

Atunci când căutați vinovații pentru scăderea gradului de acoperire vaccinală din România, uitați-vă la specialiștii care ne-au amenințat și ne-au mințit!

Uitați-vă la acei specialiști care au încercat să inoculeze panică în rândul populației pentru a obliga oamenii să se vaccineze, uitați-vă la specialiștii care ne-au amenințat cu ‘apocalipsa’ și care au promovat vaccinarea cu forța a populației pentru a lupta împotriva unor ‘pandemii’ care s-au dovedit a fi false, dar care s-au dovedit a fi cel mai eficient instrument de marketing folosit de către companiile farmaceutice pentru a-și vinde propriile vaccinuri!

Având în vedere campania agresivă pentru vaccinarea obligatorie susținută de către instituțiile statului român, inclusiv de către Ministerul Sănătății, reprezentanții societății civile independente din România au crezut de cuviință că trebuie să ia atitudine împotriva acestui demers neconstituțional prin care se dorește ca un număr de 8 vaccinuri să devină obligatorii. Redăm mai jos punctul de vedere al organizațiilor care susțin vaccinarea voluntară, așa cum este și în prezent, adică fiecare părinte să decidă dacă îi sunt necesare anumite vaccinuri copilului său.
‘Reacțiile adverse ale vaccinurilor (sindrom Guillain-Barre, paralizie, nevrită, dermatită, diaree, vărsături, gastroenterita severă, scleroza multiplă, inflamație a creierului — encefalită, meningită, artrită, bronșită, apnee, reacții anafilactice, reacții alergice, infecții ale tactului respirator superior, pierderea conștienței, nevrită optică, umflare la nivelul fetei etc.) și compoziția biologică-chimică a acestora (hidroxid de aluminiu, formaldehidă, fosfat de aluminiu, sulfat de magneziu, acid citric, acid acetic, glicerină, 3 tulpini de virusuri poliomelitice inactivate (adică virușii sunt vii, dar virulența lor a fost redusă), anatoxina difterică, anatoxina tetanică, antigen de suprafață al virusului hepatic B, antigen Bordetella pertussis, polizaharid al Haemophilus influenza tip b etc.) îndreptățesc autoritățile să acorde o atenție deosebită monitorizării acestora și supravegherii calității importurilor de vaccinuri. Fiecare copil al acestei țări are dreptul la viață!!! Statul român, prin anumite măsuri spartane, gen vaccinarea obligatorie, nu are dreptul să pună în pericol viața copiilor alergici la anumite ingrediente ale vaccinurilor sau care au un sistem imunitar slăbit. Nimeni nu-i cunoaște mai bine pe acești copii în afară de părinții lor. Prin urmare, numai părinții sunt îndreptățiți să ia decizii pentru copiii lor atât din punct de vedere legal, cât și moral! Acești ‘lobiști’ care susțin vaccinarea obligatorie și ne sunt prezentați ca fiind ‘experți  medicali’ ar trebui, mai întâi, să ne explice cum au reușit să acumuleze averi impresionante într-o perioadă de timp atât de scurtă.

Noi, părinții responsabili, nu avem nevoie de despăgubiri din partea statului român pentru erori medicale generate de vaccinuri.

Noi, părinții responsabili, nu vrem să fim umiliți și amenințați de comisii formate din semidocți, că ne vor fi luați copiii de statul român dacă nu-i vaccinăm!

Noi, părinții responsabili, nu vrem un Barnevernet românesc, modelul norvegian în care niște funcționari semidocți știu cel mai bine ce este potrivit pentru copiii noștri! Acest model nu trebuie să se aplice NICIODATĂ în România!

Statul, prin reprezentanții săi vremelnici, nu poate să încalce Constituția României și să ne impună administrarea unor vaccinuri (medicamente) copiilor noștri sub pretextul prevenirii unor boli demult eradicate, unele dintre ele fiind denumite și boli ale sărăciei. Dacă statul ne va încălca drepturile constituționale, atunci noi ca cetățeni avem dreptul la nesupunere civică!’ conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC.
‘Administrarea cu forța a unei molecule farmacologic active unei populații sau comunități creează sentimentul degradant că guvernul își tratează poporul ca pe sclavi, că îi încalcă în picioare conștiința identității de gen, că îl tratează ca pe o turmă, nici măcar ca pe un bun plătitor de biruri.’Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, http://www.clinicanera.ro .
„Vaccinarea, atunci când devine obligatorie, nu mai întrunește condițiile unui act medical: consimțământul informat al pacientului, lipsa oricărei forme de constrângere asupra pacientului.Vaccinarea obligatorie devine astfel execuție. Medicii ar trebui să se delimiteze de astfel de acțiuni, făcute pe răspunderea lor, de către autorități abuzive și dictatoriale. Medicii ar trebui să refuze actele medicale comandate de guvernanți și dacă guvernanții continuă să nu țină cont de avertizări și introduc legea vaccinării obligatorii, atunci să-l cheme din închisoare pe Vișinescu și Ficior și să facă plutoane de execuție, care să execute vaccinările obligatorii. În 2017 nu mai putem tolera, în calitate de cetățeni, pacienți, medici, încălcări de tip nazist și comunist ale drepturilor omului, drepturilor pacienților sau profesiei medicale.” Dr. Cacovean Adrian, medic primar chirurgie cardiovasculară, doctor în științele medicale, Președinte Asociația pentru Apărarea Dreptului la Sănătate și Proprietate al Cetățeanului.
‘Titularul sănătății și al dreptului la sănătate este persoana umană. La nivel de grup și populație (meso și macro-social), sănătatea nu poate fi conceptualizată și administrată decât cu condiția respectării drepturilor fundamentale ale membrilor acestora, în special dreptul adulților la autonomie și al părinților de a reprezenta interesele copiilor lor.Din aceste motive, perspectiva introducerii unor prevederi legale care să oblige la efectuarea unei intervenții medicale, fie ea și preventivă cum este vaccinarea, este contrară Constituției și drepturilor cetățenești.’ Bogdan I. Stanciu, președinte PRO VITA București, www.asociatiaprovita.ro .
„Vaccinarea este o opțiune. Este dreptul meu de a alege ce anume substanțe, asupra cărora nu am niciun control, doresc sau nu, sa le introduc în corp. Obligativitatea aduce multe probleme: sunt copii victime ale vaccinarii. Ce facem cu ei? O astfel de lege ii poate ucide pe acești copii. Ce facem cu copiii cu autism? Știm deja ce conțin vaccinurile. O nouă doză de vaccin administrat unui copil cu autism (un rapel în jurul vârstei de 5 ani) îl scurtcircuitează. Adică tot ce au încercat părinții și specialiștii să realizeze până atunci cu un copil cu autism, o nouă doză de neurotoxine îl poate aduce de unde a plecat sau mai rau. Ce facem cu copiii cu epilepsie? Dar cu cei cu boli auto-imune?’ Ani Crețu, actriță la Teatrul pentru copii Ion Creangă, http://www.teatrulioncreanga.ro/ro/despre-noi/artisti.
‘Dreptul la educație este un drept garantat prin Constituție fiecărui cetățean român. Sancțiunile prevăzute de acest proiect de lege nu reprezintă altceva decât o manipulare, șantajare sau amenințare a părinților să accepte vaccinarea copiilor lor, punându-se în vedere chiar riscul ca părinții care refuză vaccinarea să fie acuzați de „rele tratamente aplicate minorului”. Mai mult, se încearcă concomitent intimidarea — prin retragerea dreptului la liberă practică — medicilor care respectă deciziile informate ale părinților și nu recomandă în mod agresiv vaccinarea! În concluzie, vaccinarea TREBUIE să rămână doar la stadiul de recomandare și nu o impunere/obligație.’ Irina Thiery, președinte Lion Mentor Association, http://www.lionmentor.ro.

 

 

„Decizia informată a pacientului este parte a fundamentului relațiilor medic-pacient. O lege a obligativității vaccinurilor și a oricărei obligativități privind orice alt tip de tratament, încalcă flagrant acest drept al pacientului! Ce relevanță ar mai avea, în contextul existenței unei obligativități, informarea pacientului, dacă libertatea de a decide îi este luată? Acest demers al propunerii obligativității ne spune că, de fapt, interesul și binele pacientului, așa cum îl vede acesta, prin prisma informațiilor și experienței proprii, sunt desconsiderate! Astfel, se urmărește stabilirea unui precedent pentru încălcarea viitoare a altor libertăți ale cetățeanului” Cosmina Avram, Asociația Pro Decizii Informate.


‘Asociația noastră militează, printre altele, pentru susținerea părinților în îngrijirea, creșterea și educarea copiilor, asigurarea respectării și promovării cu prioritate a interesului major al copilului ca ființă umană, încă de la concepție, în contextul asigurării respectării drepturilor fundamentale ale părinților în privința creșterii, îngrijirii și asigurării dezvoltării copiilor lor. Din aceasta perspectivă, considerăm că inițiativa legiferării obligativității vaccinării este esențialmente, ilegală și abuzivă. Concret, această obligativitate echivalează cu anularea drepturilor și îndatoririlor parentale prin forța coercitiva a statului. Atât ingerința statului în prerogativele esențiale ale părinților în privința creșterii și îngrijirii copiilor lor, cât și consecințele pe care refuzul vaccinării l-ar avea în privința acestora, conform afirmațiilor vehiculate în presă de către autorități, sunt contrare întregului cadru legislativ în vigoare, la nivel de lege organică, de Constituție și de tratate internationale.’ Alexandra Oberschi, președinte Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mai bine mor decât să se facă educația sexuală care ucide sufletul și vaccinarea care ucide trupul copiilor noștri!’ Marcel Bouroș, președinte Fundația Sf Martiri Brâncoveni, https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2013/06/03/reeducarea-contemporana-sau-despre-reabilitarea-luptei-vietii-noastre-marcel-bouros-fundatia-sfintii-martiri-brancoveni/.

‘Efectuarea cu forță a unui tratament medical asupra unei ființe ar constitui o acțiune de esență totalitară, fascistă, amintind de ororile petrecute în timpul celui de-al doilea război mondial, și este șocant ca într-o democrație poate fi gândită și dorită a fi pusă în aplicare o astfel de lege! Ridic împotriva legii vaccinării obligatorii obiecții juridice, morale, etice, religioase și de conștiință, aceasta încălcând drepturile mele, fundamentale din punct de vedere juridic, și lezându-mi principiile morale, etice și de conștiință, precum și credința religioasă. Este regretabil faptul că Ministerul Sănătății a ales să pună în dezbatere publică un proiect de lege care conține articole ce încalcă prevederi din Convenția Drepturilor Omului și din Constituția României, în Săptămâna dinaintea Paștelui, într-o perioadă în care sunt zile de sărbătoare creștină, zile de vacanță, mulți români fiind plecați de la domiciliu. Consider acest fapt o încălcare a dreptului lor la informare, având în vedere timpul aproape inexistent rămas pentru a-și face cunoscute opiniile asupra acestui proiect de lege!’ Irina Sevastia Iordăchescu Vasiliu, Artist liric
‘Presa amintește o cifră amețitoare de câteva zeci de mii de români care au căpătat infecții intraspitalicești  în spitalele noastre în ultimii 20 de ani, însă noul guvern este preocupat să soluționeze întâi problemele sistemului sanitar, obligând părinții să își vaccineze copiii. Nici măcar părinții care susțin vaccinarea nu sunt de acord cu obligativitatea administrării injecției și atunci nu înțeleg de ce s-ar impune coerciția. Ministerul Sănătății și-a fundamentat acest proiect de lege prin cele 21 de decese asociate epidemiei de rujeolă existente în România, însă autoritățile nostre nu au menționat un lucru extrem de important. Majoritatea pacienților decedați erau imunocompromiși, ca atare nu puteau fi vaccinați conform calendarului actual al vaccinării. De altfel, ar fi putut să intre în neființă și după căpătarea unei banale răceli.’ Nutriționist Dumitru Balan, www.vindecadai.ro.
‘Citiți cu atenție sinistrul proiect de lege propus de către Ministerul Sănătății. Aflați că, în viziunea celor care l-au redactat, copiii nevaccinați sunt considerați a fi un pericol pentru cei vaccinați. Nu contează dacă acel copil nevaccinat este clinic sănătos, el este considerat un ‘pericol’ pentru cei vaccinați (și, teoretic, imuni la bolile împotriva cărora au fost vaccinați). Așadar, dacă ai un copil nevaccinat, Ministerul Sănătății aruncă Constituția la gunoi și vrea, printr-o (fărăde)lege, să i se refuze dreptul la educație pe motiv că cel nevaccinat i-ar putea îmbolnăvi pe cei vaccinați și imunizați (cel puțin teoretic). Mai contează că cel nevaccinat este clinic sănătos, iar istoricul lui medical în nici un caz nu este mai încărcat decât al altor copii vaccinați? Nu contează, afară cu el din gradiniță și școală, asta cere Ministerul Sănătății!’ Stoian George-Daniel, doctor in economie.
‘Vaccinarea obligatorie este o propunere totalitară si impotriva tuturor principiilor medicale, juridice, etice, deontologice si de bun simt. Personal nu pot crede ca asa ceva este adus ca propunere legislativa.’ Mircea Puscasu, medic, președinte al Asociației Bucovina Profundă, membru al Federației ProVita Ortodoxă.

‘Având în vedere riscul individual și lipsa de dovezi care arată că copilul vaccinat ar fi mai sănătos, europenii trebuie să aibă libertatea de a lua decizii informate în ceea ce privește vaccinarea. Ca atare, vaccinarea obligatorie trebuie să fie eliminată în toate țările europene și nu are voie să fie introdusă în nicio altă țară. Vaccinarea forțată este o încălcare a drepturilor noastre fundamentale.’ Felicia Popescu, membru European Forum for Vaccine Vigilance.

Vaccinarea obligatorie, cu amenzi, ostracizare, procese sau pedeapsa cu închisoarea pentru nerespectare, contravine Declarației Universale a Drepturilor Omului, fiind o încălcare a demnității umane și protecției integrității corporale.

1. Conform deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului din 2002, „ca tratament medical involuntar, vaccinarea obligatorie intră în coliziune cu dreptul la viața privată garantat de articolul 8 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale” (Attorney Philippe A.P.M. Van Langendonck, The Protection of The Physical Integrity and The Principle of Inviolability of The Human Body Regarding Compulsory Vaccinations, paper presented at the 19th World Congress of Medical Law (Maceio, Brazil) August 2012, p.3)

2. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede la articolul 3:
‘Dreptul la integritatea persoanei
Orice persoană are dreptul la respectarea integrității sale fizice și mentale. În domeniile medicinei și biologiei, trebuie respectate în special: (a) consimțământul liber și informat al persoanei în cauză, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege.’

3. Potrivit Curții Supreme a SUA, „Vaccinurile sunt inevitabil nesigure”. http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf . Ca atare, vaccinarea obligatorie implică automat faptul că unii copii vor fi vătămați. Prin urmare, părinții ar trebui să aibă posibilitatea și să fie încurajați să ia o decizie informată pentru copiii lor și să înțeleagă riscurile complete ale vaccinării și refuzului vaccinării.

ASOCIAȚIA PRO CONSUMATORI
Laura Pascu

Be the first to comment on "APC solicită demisia ministrului sănătății"

Leave a comment