Asociația Orașelor din România își afirmă îngrijorarea referitor la modul în care se alocă sumele pentru bugetele locale

Asociația Orașelor din România, în numele celor 217 unități administrav-teritoriale cu statut de oraș, își afirmă îngrijorarea față de unele măsuri referitoare la bugetele locale impuse prin proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2018, care ne pun în pericol susținerea proiectelor din programele de dezvoltare și în multe dintre orașe îndeplinirea responsabilităților pe care autoritățile administrației publice locale le au, conform legii.

Referitor la modul în care, prin proiectul de Lege a bugetului de stat pentru anul 2018, se alocă sumele pentru bugetele locale, Asociația Orașelor din România (AOR) solicită:

1. ‘Creșterea cotelor defalcate din impozitul pe venit către autoritățile locale, de la 71,5% la 100% și a masei impozabile prin includerea impozitului din pensii’ în conformitate cu prevederile Programului de guvernare și repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale în următoarele cote:

a. 58% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
b. 20% la bugetul local al județului;
c. 22% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice la trezoreria municipiului reședință de județ, pentru.

2. În cadrul mecanismului folosit pentru stabilirea sumelor care revin bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, solicităm ca pentru asigurarea unui buget minim de funcționare să se folosească una dintre următoarele variante:

A. Stabilirea sumei să se facă ținând cont și de faptul că unele unități administrativ-teritoriale deservesc pe lângă locuitorii proprii și locuitorii din zona geografică corespunzătoare altor unități administrativ-teritoriale, situate împrejur, după cum urmează:
a. 750 lei/locuitor pentru unități administrativ-teritoriale care au mai puțin de două din cele cinci grupe de servicii cu adresabilitate pentru locuitorii proprii și ai unor unități administrativ-teritoriale învecinate.
b. 850 lei/locuitor pentru unități administrativ-teritoriale care au servicii din minim două din cele cinci grupe de servicii cu adresabilitate pentru locuitorii proprii și ai unor unități administrativ-teritoriale învecinate.
c. 950 lei/locuitor pentru unități administrativ-teritoriale care au servicii din minim patru din cele cinci grupe de servicii cu adresabilitate locuitorilor propri și ai unor unități administrativ-teritoriale învecinate.

Grupele de servicii cu adresabilitate pentru locuitorii proprii și ai unor unități administrativ-teritoriale învecinate propuse a fi luate în calcul:
1. spitale teritoriale;
2. licee;
3. serviciu de evidență informatizată a persoanelor;
4. serviciu de situații de urgență (pompieri/SMURD) / formațiune de ordine publică (jandarmi) / salvamont / salvamar;
5. creșe / centre de zi pentru copii / centre permanente pentru persoane în vârstă / centre pentru persoane abuzate.
Pentru a fi luate în considerare serviciile menționate trebuie să fie finanțate cel puțin parțial din bugetul local al unități administrativ-teritoriale respective și să deservească pe lângă locuitorii proprii și locuitori ai unor unități administrativ-teritoriale învecinate.

B. Stabilirea sumei să se facă ținând cont de statutul unități administrativ-teritoriale:
a. 750 lei/locuitor pentru unități administrativ-teritoriale care au statut de comună.
b. 850 lei/locuitor pentru unități administrativ-teritoriale care au statut de oraș sau municipiu, altul decât cele reședință de județ.
c. 950 lei/locuitor pentru unități administrativ-teritoriale care au statut de reședință de județ.

3. Renunțarea la diminuarea cu 1/2 din excedentul la data de 31.12.2016, întrucât cea mai mare parte a sumelor denumite în legea bugetului de stat sunt provizioane sau credite bugetare neutilizate din motive obiective.

Consecințele neluării în seamă a propunerilor făcute de AOR la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2018, pentru care asociația noastră, în data de 05.12.2017, a dat un aviz nefavorabil în Comitetul Finanțelor Publice Locale, vor fi scăderea capacitîții administrative a unităților administrativ-teritoriale prin rămânerea finanțării colectivităților locale cu mult sub responsabilitățile pe care autoritățile administrației publice locale le au stabilite prin lege și sporirea dependenței acestora de ‘pixul consiliului județean’ sau a ‘ministerului binevoitor’.

În speranța unui dialog cât mai bun cu toți partenerii, pentru rezolvarea rapidă și pe cale de parteneriat a problemelor legate de legea bugetului de stat pe anul 2018, Asociația Orașelor din România solictă Guvernului României să readucă această lege la masa dialogului cu structurile asociative ale unităților administrativ-teritorilale (ACoR, AOR, AMR și UNCJR), pentru rezolvarea aspectelor menționate în acest comunicat.

BIROUL DE PRESă AL AOR
Relații prin Ionel Chiriță — președinte executiv
Asociația Orașelor din România

E-mail: aor@aor.ro; ionel_chirita_apl@yahoo.com

Be the first to comment on "Asociația Orașelor din România își afirmă îngrijorarea referitor la modul în care se alocă sumele pentru bugetele locale"

Leave a comment