COMUNICAT DE PRESĂ – Asociația Orașelor din România (AOR)

Asociația Orașelor din România (AOR) în parteneriat cu Asociația Experților în Achiziții Publice (AEXA) a efectuat în ultimele trei luni un amplu demers de îmbunătățire a legislației privind achizițiile publice.

În urma consultării membrilor celor două asociații au rezultat anumite deficiențe ale legislației privind achizițiile publice care pot fi încadrate în următoarele categorii principale : transpunere incorectă /inexactă/incompletă a Directivei 2014/24/UE, necorelare între dispozițiile legii și cele ale normelor de aplicare (care contrazic legea/adaugă la lege), prevederi interpretabile/inaplicabile/dificil de aplicat în practică.

În acest context, ASOCIAȚIA EXPERȚILOR ÎN ACHIZIȚII (AEXA) a redactat un set de propuneri de modificare/completare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 395/2016.

Printre modificările și îmbunătățirile aduse se numără: simplificarea achizițiilor directe, flexibilizarea procedurii simplificate, preluarea pragului valoric prevăzut de directiva 2014/24/UE pentru contractele de achiziții publice atribuite de autoritățile contractante regionale și locale, clarificarea modalității de estimare a valorii contractelor și de planificare a achizițiilor, individualizarea responsabilității membrilor comisiei de evaluare, definirea mai precisă a unor noțiuni precum terțul susținător, subcontractarea, organismele de drept public.

Conștienți de importanța calității actului legiferării precum și de rolul pe care structurile asociative ale administrației publice locale îl joacă ca și partener de dialog al autorităților central, recunoscut ca atare de legea 215/2001 privind administrația public locală, am încercat să venim în sprijinul autorităților contractante pentru o corectă și unitară aplicare a legislației privind achizițiile publice (Legea nr. 98/2016, respectiv HG nr. 395/2016).

Găsiți pe www.aor.ro. textul cu modificările propuse de cele două asociații.

BIROUL DE PRESĂ A.O.R.

Be the first to comment on "COMUNICAT DE PRESĂ – Asociația Orașelor din România (AOR)"

Leave a comment