COMUNICAT DE PRESĂ – Cu privire la măsurătorile concentrațiilor de H2S – cauză a mirosurilor resimțite și reclamate de cetățenii din zona Chiajna

IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL este o firmă – fanion în România, ce a demonstrat preocupări de peste 20 de ani în domeniul gestiunii deșeurilor; a fost prima societate care, după Revoluție, a importat și implementat tehnologii moderne, echipamente, materiale noi în România în acest domeniu, printre acestea: tehnologia impermeabilizării, tehnologia compostării și altele.

Cu surprindere asistăm la coagularea unor ,,forțe oculte’, ce în ultima vreme se identifică cu organizațiile de partid ale USR, care profitând de nemulțumirea unor cetățeni, ce pe bună dreptate acuză mirosuri neplăcute în zonele de locuit, cu ușurința și iresponsabilitate au îndreptat atenția acestora spre Depozitul de deșeuri IRIDEX, de fapt cel mai performant din România din punct de vedere tehnic și ecologic.


Societatea IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT, operator al acestui depozit, aduce la cunoștiința autorităților dar și a publicului interesat, câteva aspecte relevante.
In ultimii doi ani de presiune a acestora, Garda Natională de Mediu și-a îndreptat atenția tot spre Depozitul nostru, cu observații pentru neglijențe mărunte în exploatare, aplicând amenzi foarte mari pentru motivații formale, care în general au sancționat investiții de protecția mediului ori de politici de mediu, amendând de fapt neconcordanțe în documente, dar niciodată (!) pentru mirosuri.
In aceasta perioadă de peste 2 ani s-au corectat toate inadvertențele din exploatare, s-au realizat măsuri costisitoare, formale, pentru așa-zise preveniri — securizări ale activității.

A fost impus un program drastic de monitorizări a factorilor de mediu, inclusiv măsuratori continue ale emisiilor pentru echipamente realizate în Uniunea Europeană cu caracteristici tehnice ce nu lasă dubiu asupra calității lor și funcționalității.

Și astfel s-a ajuns ca În perimetrul Depozitului de deșeuri IRIDEX să nu se înregistreze depașiri peste limitele impuse, mai ales, privind H2S și fără mirosuri, în timp ce permanent cetățenii reclamă o acutizare a mirosurilor din zonele de locuit.

In această perioadă, au fost efectuate campanii de măsuratori ale aerului din zonele învecinate reclamate, de către autorități — Agenția Națională de Protecție a Mediului, Garda Națională de Mediu.

Spre surprinderea noastră, deși măsurătorile, prin analiza lor, nu conduceau la concluzia ca acele mirosuri se datorau Depozitului de deșeuri IRIDEX, Garda Națională de Mediu, fără rezerve, a indus opiniei publice această idee, derobându-se de sarcina investigării reale a mirosurilor în zonele în care au fost înregistrate !!

Ultima campanie de măsurători, efectuată sub coordonarea ANPM, demonstrează încă odată că depășirile de concentrații de H2S nu au nici o legătură cu activitatea depozitului ecologic de deșeuri operat de IRIDEX.


Astfel, deși se intitulează pompos ‘RAPORT cu privire Ia monitorizarea concentrațiilor de H2S din aerul ambiant în zona de influență a depozitului de deșeuri IRIDEX GROUP’ , acest document nu face decât să demonstreze că depășirile concentrațiilor de H2S (hidrogen sulfurat) se datorează în exclusivitate surselor locale din vecinătatea locațiilor în care au fost amplasate aparatele de măsură respective. În această ultimă campanie de măsurători, nici măcar unul dintre autolaboratoarele participante NU A FOST AMPLASAT ÎN INCINTA DEPOZITULUI, probabil tocmai în scopul de nu aduce dovezi solide cu privire la faptul ca DEPOZITUL DE DEșEURI IRIDEX NU ARE NICI O INFLUEN?Ă în depășirile de concentrații de H2S (hidrogen sulfurat) înregistrate.

În toată perioadă în care s-a desfășurat campania de măsurători, direcția vântului a fost predominant de la Nord-Nord-Est către Sud-Sud-Vest, conform datelor meteorologice înregistrate chiar de autolaboratoarele participante. Într-o singură zi direcția vantului a fost de la Nord-vest catre Sud-Est.

—Primul punct unde s-au făcut măsurători este Benzinăria Mol, amplasată pe ?os. Chitilei, la cca. 3 km Nord de depozit. În acest punct s-au înregistrat depășiri permanente ale concentrațiilor de H2S, în zilele în care vântul a avut direcția din Nord-NordEst și NordVest, deci niciodata direcția nu a fost dinspre Depozit spre acel punct! În consecință, se demonstrează ca depășirile NU POT FI ATRIBUITE DEPOZITULUI, ci se datorează unor surse și activități locale!

—Al doilea punct este stația de betoane HOLCIM, amplasată tot pe Șos. Chitilei, la cca. 3 km Nord de depozit, dar la numai 100 de m distanță de primul punct (Benzinăria Mol). În acest punct s-a înregistrat o singură depășire a concentratiei la 24 h și 7 depășiri la concentrația la 30 minute, dintr-un total de 4 determinări zilnice și 189 determinări la 30 min. În toată perioada măsurătorilor în acest punct, vântul a avut direcția de la Nord-Nord-Est către Sud-Sud-Vest, deci de la acest punct către depozit. În consecință, se demonstrează că nici depășirile din acest punct de măsurare NU POT FI ATRIBUITE DEPOZITULUI, ci se datorează unor surse și activități locale, sau poate influenței de la primul punct de măsurare!

În acest mod, se demonstrează fără nici un fel de dubii că cele 2 puncte sus-menționate NU SUNT ÎN ZONA DE INFLUEN?Ă A DEPOZITULUI iar depășirile înregistrate NU POT FI ATRIBUITE DEPOZITULUI, ci se datorează unor surse și activități locale!

—Al treilea punct de măsurare a fost stabilit la gara Chiajna, aflată la cca. 400 de m către Sud de depozit. Alegerea acestui punct s-a facut ignorând cele mai elementare principii de obiectivitate științifică, stiut fiind ca zona gării Chiajna este o zona insalubră, fara sistem de canalizare, ca dealtfel si cartierul de case din vecinătatea sa. Mai mult, chiar peste linia CF, există un loc în care vidanjele își descarcă frecvent încărcătura de dejecții! În acest punct s-au înregistrat 2 depășiri ale mediei la 24 h, dintr-un total de 6 măsurători, dar nu s-au efectuat nici un fel de măsurători ale mediei la 30 minute!.

—Al patrulea punct a fost stabilit în vecinătatea stadionului Chiajna, aflat la cca. 1,28 km către Sud de depozit. În acest punct s-a înregistrat o singură depășire a valorii medii la 24h și 21 depășiri la 30 minute, dintr-un total de 3 măsurători la 24h și 142 măsurători la 30 minute. Depășirea la 24h ca și o parte din depășirile la 30 min. s-au înregistrat in zilele în care direcția vântului a fost de la Nord-Est către Sud-Vest, deci din cu totul altă direcție față de locația depozitului.

—Al cincilea punct de măsurare a fost stabilit în parcarea magazinului Penny Market, aflat la cca. 2,8 km către Sud de depozit, dar la nici 100 de metri de primele blocuri de locuinte din cartierul Militari Residence, cartier de unde provin foarte multe dintre reclamațiile privind disconfortul olfactiv. În acest punct ar fi trebuit să se resimtă din plin acel disconfort olfactiv și depășirile invocate de reclamanți. Cu toate acestea, în acest punct NU S-A ÎNREGISTRAT NICI MĂCAR O SINGURĂ DEPĂ?IRE, 3 din 6 măsurători fiind chiar sub limita de detecție! În zilele în care s-au făcut măsurătorile direcția vântului a fost de la NordVest, Nord, NordEst, catre SudEst, Sud, SudVest. Surprinzător este faptul că în toată perioada măsurătorilor în acest punct, autoritățile au fost ‘bombardate’ cu reclamații de la locuitorii cartierului Militari Residence! Acest lucru demonstrează fie că reclamațiile sunt profund subiective și/sau nereale, fie că mirosurile provin din surse locale, aflate chiar în acest cartier (canalizări improprii, stocare necorespunzătoare a deșeurilor, ghene de gunoi insalubre, etc.)!

Analizând obiectiv rezultatele obținute în punctele 3, 4 și 5, se demonstrează fără nici un fel de dubii că ZONA DE INFLUENȚĂ A DEPOZITULUI NU POATE FI MAI MARE DE 300-400 de metri, iar depășirile înregistrate NU POT FI ATRIBUITE DEPOZITULUI, ci se datorează unor surse și activități locale!

—Al șaselea punct în care s-au făcut măsurători a fost stabilit lângă Popasul Rândunica, aflat la liziera pădurii Roșu, la cca. 2,7 km distanță față de depozit, în direcția SudEst. În acest punct s-au înregistrat 64 de depășiri ale valorilor la 30 minute și 6 depășiri la valorile la 24h, dintr-un total de aproape 500 determinari la 30 minute și 10 determinări la 24h. În toată perioada efectuării măsurătorilor, direcția vântului a fost de la Nord, NordEst, către Sud, SudVest, adica exact din zona opusa Depozitului de deșeuri IRIDEX.
Analizând rezultatele obținute în punctul 6, se demonstrează fără nici un fel de dubii că acest punct a fost amplasat în imediata apropiere a unor surse majore, locale de hidrogen sulfurat și mirosuri, iar depășirile înregistrate NU POT FI ATRIBUITE DEPOZITULUI, ci se datorează unor surse și activități locale!

—Al șaptelea punct a fost stablit în incinta ANPM, adica la cca. 6 km distanță de depozit, în direcția Est-SudEst. În acest punct nu s-au înregistrat nici un fel de depășiri, fapt ce confirmă inutilitatea efectuării măsurătorilor în această locație.

Având în vedere toate aspectele analizate mai sus, rezultă că aceast campanie de măsurători, pentru care s-au alocat importante resurse umane, logistice și financiare nu a avut drept scop decât încercarea de a ‘demonstra’ publicului o falsă vinovăție a IRIDEX drept cauză a disconfortului olfactiv reclamat de cetățeni!


Dacă aceste resurse ar fi fost corect alocate în scopul identificării și stopării surselor locale, atunci toate problemele populației ar fi fost rezolvate!


De remarcat și faptul că, în toată perioada campaniei de măsurători a ANPM, echipamentul cu funcție continuă de monitorizare a H2S aflat chiar în incinta depozitului a indicat valori 0 sau cu mult sub limitele legale!

În prezent, în incinta depozitului nu există practic surse de mirosuri care să poată provoca un eventual disconfort aflate la distanțe apreciabile, lucru confirmat și de rapoartele Gărzii Nationale de Mediu dar și de masurătorile și monitorizările IRIDEX.

În acelasi timp însă, nu numai că numărul de reclamații privind disconfortul olfactiv nu s-a redus, ba chiar s-a mărit, ceea ce ne conduce spre 2 posibile variante logice:
—fie o parte din aceste reclamații sunt făcute în mod fals, de persoane care nu sunt în mod real afectate de disconfort, dar se alătură celorlalte forțe ‘oculte’ pentru a crea o presiune imensă asupra autorităților și implicit asupra IRIDEX, în scopul amânării sau refuzării re-autorizării, urmărind astfel un scop obscur;
—fie mirosurile există în mod real dar ele sunt datorate unor surse locale, majoritatea aflându-se chiar in vecinătatea cetățenilor care fac reclamații, iar Garda Natională de Mediu ar trebui să iși îndrepte toată atenția pentru investigarea și dispunerea de măsuri pentru remedierea acestora.

Conducerea IRIDEX GROUP
office@iridex.ro

Be the first to comment on "COMUNICAT DE PRESĂ – Cu privire la măsurătorile concentrațiilor de H2S – cauză a mirosurilor resimțite și reclamate de cetățenii din zona Chiajna"

Leave a comment