Comunicat de presa

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat în cursul lunii septembrie 2016, proiectul ‘Sprijin pentru evaluarea proiectelor primite în cadrul Axei prioritare 2 POC 2014 — 2020 (TIC)’ — Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 — 2020 în baza contractului de finanțare nr. 2.1.013/05.09.2016 încheiat cu MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE — AM POAT.

Obiectivul proiectului constă în asigurarea expertizei în domeniul evaluării proiectelor depuse în perioada 2015 — 2018 în cadrul Axei prioritare 2 POC 2014 — 2020 (TIC).

Valoarea Proiectului este de 3.122.520,00 lei, din care: 2.644.618,31 lei reprezentând Asistența financiară nerambursabilă solicitată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 477.901,69 lei reprezentând cofinanțare proprie.

Persoana de contact:

Dl. Iulian DRENEA — Director Direcția Evaluare, Selecție și Contractare

Tel.0213114112/Fax:0213114141

Adresa: Bulevardul Libertății, nr.14, sector 5 București

Be the first to comment on "Comunicat de presa"

Leave a comment