Măsurători recente și imagini spectaculoase în incinta Depozitului de deșeuri IRIDEX

Având în vedere preocuparea autorităților locale referitoare la reclamațiile cetățenilor din zona Chiajna privind unele mirosuri ce îi deranjează, dorim să aducem încă o dată la cunoștintă, că aceste mirosuri NU se datoresc în niciun fel activității desfășurate la Depozitul de deșeuri IRIDEX, întrucât:

—Toate instalațiile din incintă funcționează normal, iar parametrii de exploatare și monitorizare NU indică depășiri de H2S ( hidrogen sulfurat), element ce ar putea fi incriminat de existența mirosurilor.

-În această perioadă s-a realizat închiderea finală pentru 80% din suprafața depozitului ce produce gaz de depozit — vezi video: http://blog.iridex.ro/2017/10/02/prima-inchidere-a-unei-parti-de-depozit-in-functiune-din-romania/

-Instalațiile de extragere și transport sunt etanșe, iar închiderea realizată, deasemenea. Acest lucru l-am verificat în 3 (trei) etape de monitorizare a imisiilor fugitive de pe depozit, iar ultimile măsuratori realizate în ziua de duminică, 27.09.2017, continuu timp de 24 ore, indică concentrații ale H2S, cu mult sub limitele legale impuse societății noastre și chiar sub limitele legale impuse în zonele protejate ( de locuit) !

Determinările au fost făcute cu un laborator autorizat pentru acest tip de măsurători — mai jos anexăm concluziile acestor măsurători ; în detaliu, http://blog.iridex.ro/wp-content/uploads/2017/10/Raport-Imisii-24.09.2017.pdf .

În concluzie, orice acuzații și îndreptarea atenției cetățenilor în direcția faptului că Depozitul de deșeuri IRIDEX ar fi sursa mirosurilor, este FALSĂ, NEADEVĂRATĂ și ascunde neputința sau reaua-credință a celor abilitați să descopere, să sancționeze și să elimine aceste mirosuri ori interese ale unor grupuri ce doresc să producă dezordine și chiar o criză a deșeurilor în București!

Autoritățile locale dar și cele abilitate ale statului trebuie să ia imediat o atitudine și să analizeze situația creată, până nu se declanșează o astfel de criză.

Conducerea IRIDEX GROUP
office@iridex.ro

Be the first to comment on "Măsurători recente și imagini spectaculoase în incinta Depozitului de deșeuri IRIDEX"

Leave a comment