Piaţa transporturilor rutiere de marfă: Business în creştere, probleme tot mai multe

Industria transporturilor rutiere de marfuri reprezintă 5% din Produsul Intern Brut (PIB) prin cele peste 35.000 de firme de transport mărfuri şi persoane active, care operează 173.738 de autovehicule licenţiate de transport marfă de peste 3,5t şi de transport persoane de peste 1 plus 8 locuri, angajând 358.184 şoferi profesionişti potrivit ultimelor date ale Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România.

Piaţa transporturilor rutiere de marfă este formată din 1.350 de fir­me, dintre care există aproxi­mativ 100 de firme care au o flotă de peste 100 de camioane, 150 de fir­me cu flotă între 50 şi 99 de camioane şi peste 2.300 de firme cu flotă între 10 şi 49 de ca­mioane – restul fiind reprezentat de trans­por­tatori mici ope­rând 1-10 camioane, po­tri­vit datelor Uniu­nii Naţionale a Trans­portatorilor Ru­tieri din România (UNTRR).

În domeniul transportului rutier de per­soane activează circa 4.000 de firme, dintre care în jur de 30 de firme au peste 100 de vehicule în parc, 50 de firme au între 50 şi 99 de vehicule şi aproape 550 de firme au între 10 şi 49 de vehicule.

Conform datelor INS, transportul rutier marfuri naţional şi inter­na­ţional a fost de 157.247 mii tone, în creş­tere cu 7,9% faţă de anul 2015, în timp ce transportul internaţional de marfă (mii tone) a avut o creştere de 43,7%. Potrivit aceleiaşi surse, în 2016 transportul rutier total de persoane a fost de 221.415 mii pasageri, în creştere cu 7,7% faţă de anul 2015. De notat însă că transportul inter­naţional de persoane a scăzut cu cca 24% faţă de anul 2015.

În prezent, 90% din transportul rutier extern este realizat de firmele româneşti în spa­ţiul comunitar, în timp ce doar 10% este că­tre spaţiul extracomunitar.

Conform da­telor Eurostat, transportul intracomunitar ope­rat de transportatorii români (în tone) a fost în creştere începând cu anul 2008 şi s-a du­blat în perioada 2012-2013. În ceea ce pri­veşte transportul în afara Uniunii Europene, principalele trei puncte de interes sunt Rusia, Turcia şi China.

sursa: zf.ro

Be the first to comment on "Piaţa transporturilor rutiere de marfă: Business în creştere, probleme tot mai multe"

Leave a comment