Precizări SIVECO privind raportul realizat de Corpul de Control al MFE

Cu referire la documentul intitulat ‘Concluziile raportului misiunii de control a Serviciului Corp Control, Anticorupție și Integritate privind implementarea proiectelor e-guvernare Suceava (SMIS 48457 și 48451)’ făcut public de Ministerul Fondurilor Europene printr-un comunicat de presă precum și de ministrul în funcție pe contul Facebook, SIVECO România face următoarele precizări:

Regretăm modul în care Ministerul Fondurilor Europene lansează acuzații deosebit de grave, nemeritate, la adresa firmei noastre. Atragem atenția că, în realitate, documentul publicat nu se referă la nicio suspiciune de fraudă care ar putea fi atribuită SIVECO și nici la vreo pretinsă favorizare a SIVECO. Mai mult, companiei nu i-a fost adus la cunoștință raportul invocat în presă; am solicitat astăzi MFE remiterea acestui raport pentru a putea exprima un punct de vedere în deplina cunoștință de cauză.

Observăm totuși că rezumatul publicat grupează în mod tendențios două proiecte distincte, dând impresia că neregulile enumerate se aplică și proiectului Suceava I, derulat de SIVECO România în calitate de furnizor. Facem precizarea că între societatea noastră și Expert One Research nu a existat nicio asociere pentru implementarea vreunui proiect la CJ Suceava, ‘asocierea’ celor două companii și proiecte distincte fiind una intenționat efectuată de către MFE exclusiv pentru mass media.

Documentul conține nu doar afirmații tendențioase, ci și false. De exemplu, în pofida afirmației că la Bogdănești ‘nu se utilizează sistemul informatic achiziționat’, în realitate la Primăria Bogdănești componenta Registru Agricol se folosește în mod curent și are datele completate la zi.

Chiar mai gravă este afirmația repetată că firma noastră nu ar fi îndeplinit cerințele din Caietul de sarcini sau că ‘soluția informatică implementată [este] nefuncțională în parametrii prevăzuți în contract’. Nu numai că am respectat toate prevederile contractuale, dar firma noastră a făcut eforturi mai presus de obligațiile contractuale tocmai pentru a asigura eficiența achiziției.

Pentru a da o imagine a derulării proiectului, precizăm că:

1. SIVECO România a câștigat proiectul Suceava I cu un preț extrem de competitiv, valoarea contractului fiind de 3.008.612 lei plus TVA — adică doar 58,8% din bugetul achiziției și 45,4% din bugetul proiectului;

2. Pentru a sprijini utilizarea in producție a sistemului implementat (de altfel aflată exclusiv în responsabilitatea Consiliului județean și a primăriilor partenere în proiect) SIVECO a depus eforturi foarte mari, dincolo de obligațiile contractuale:

—Deși Caietul de sarcini prevede că ar fi trebuit să primim datele inițiale într-un format prestabilit, acest lucru nu s-a întâmplat. Datele care trebuiau să fie migrate în aplicație ne-au fost transmise într-un format nestandard, criptat, necesitând un efort semnificativ de analiza, interpretare și structurare, pe care ni l-am asumat;

—În perioada de mentenanță a sistemului, echipa SIVECO a acordat sprijin necondiționat ori de câte ori a fost solicitată, efectuând peste 400 de ore de asistență tehnică la sediul primăriilor — mai presus de cerințele contractuale;

—Din dorința de a sprijini beneficiarii în adopția sistemului, la unele primarii consultanții SIVECO au efectuat chiar introducerea în sistem a datelor contabile pentru 3 luni de zile, deși nici aceasta nu era o obligație care ne revenea;

—Am efectuat sesiuni suplimentare de instruire, la solicitarea Consiliului Județean Suceava, la următoarele date:
24-26 noiembrie 2015
25 februarie 2016
18 — 22 aprilie 2016
27 iulie 2016
8-12 august 2016
21-23 septembrie 2016

—La solicitarea Consiliului Județean, în perioada de sustenabilitate, pentru dezvoltarea capacităților sistemului informatic integrat, am furnizat și instalat cu titlu gratuit o serie de funcționalități suplimentare față de cerințele proiectului (atașăm acestui comunicat Protocolul nr. 27089 din 17.11.2015).

3. De asemenea, în întreaga perioadă din decembrie 2015 până în prezent, utilizatorii sistemului au beneficiat de asistență din partea SIVECO atât la sediul primăriilor, cât și de la distanță. Acolo unde a existat implicarea beneficiarului, componentele sistemului sunt utilizate zilnic, cu bune rezultate.

4. Precizăm că toată corespondența noastră de proiect demonstrează implicarea noastră în sensul creșterii adopției sistemului, și niciodată în sensul minimizării efortului propriu. Enumerăm mai jos trei dintre numeroasele adrese care demonstrează afirmația (facsimile din aceste adrese sunt atașate comunicatului):

Adresa 2172 / 13 martie 2015 în care insistăm pentru completarea protocoalelor de interoperabilitate încheiate de MCSI cu alte instituții ale administrației centrale, în vederea atingerii optime a obiectivelor din Caietul de sarcini.

Adresa 12022 / 25 septembrie 2015 prin care atrăgeam atenția asupra lipsei de sprijin din partea furnizorilor sistemelor IT existente și raportăm că SIVECO a executat migrarea datelor prin eforturi proprii, deși nu avea această obligație

Adresa 3989 / 4 mai 2016 care conține rezultatul monitorizării punerii în producție a sistemului, făcută din dorința de creștere a adopției sistemului — fără a avea o obligație contractuală în acest sens.

Începând cu 1 ianuarie 2017, menținerea în format electronic a registrului agricol devine obligatorie pentru toate primăriile rurale din România. Este total lipsită de fundament afirmația că acest sistem ar reprezenta o ‘nevoie inventată’.

Adopția sistemului la nivelul celor 15 primării este inegală, dar acest fenomen este firesc în orice proiect IT administrativ, și în niciun caz nu poate fi imputat firmei noastre.

Ne manifestăm întreaga disponibilitate în colaborarea cu toate instituțiile Statului abilitate să verifice aspectele de legalitate în legătură cu proiectul Suceava I derulat de noi, precum și cu orice alt proiect. Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a ne proteja imaginea prin toate căile legale.


 

Be the first to comment on "Precizări SIVECO privind raportul realizat de Corpul de Control al MFE"

Leave a comment