Refuzul operatorului de salubritate din sectorul 1 de a plăti taxa de depozitare de 80 lei/tonă creează probleme în eliminarea deșeurilor

Conform legislației actuale, începând cu data de 01 ianuarie 2017, a intrat în vigoare obligativitatea plății unei taxe de 80 de lei pe tonă, pentru deșeurile eliminate prin depozitare. Această taxă reprezintă transpunerea directivelor europene care vizează încurajarea colectării selective a deșeurilor.

În calitate de operator al depozitului ecologic din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Chiajna, IRIDEX GROUP a depus toate eforturile pentru a aduce la cunoștința primăriilor și operatorilor de salubritate cu care are contract, această obligativitate legislativă. Această taxă a fost stabilită încă din 2013, cu aplicare de la 1 ianuarie 2017.

Astfel, încă din luna noiembrie, IRIDEX GROUP a transmis înștiințări către toate autoritățile publice locale și către autoritatea centrală și locală de mediu, precum și către toți operatorii de salubritate, pentru încadrarea în prevederile legislației.

Această taxă urmează să fie colectată de operatorul de salubritate, care la rândul său plătește această sumă către operatorul depozitului pentru cantitățile depozitate și mai departe acesta virează această taxă către Administrația Fondului de Mediu, o instituție aflată în subordinea Guvernului.

Majoritatea autorităților locale din București și din județul Ilfov cu care CMID Chiajna are contract, au înțeles obligativitatea acestei taxe și au aprobat noile tarife.

Având în vedere acest context, prin care operatorul pentru salubrizare ROMPREST nu acceptă plata acestei taxe, de la 1 ianuarie 2017, IRIDEX GROUP a acceptat tolerarea acestei societăți în eliminarea deșeurilor generate de sectorul 1, pe vechile tarife până la 15 ianuarie 2017, timp în care s-a obligat să rezolve situația.

Cum nici până la 15 ianuarie 2017, societatea ROMPREST nu a semnat noul contract, IRIDEX GROUP nu poate lucra și factura lucrări fără contract — nu își poate asuma datorii la Bugetul consolidat al Statului, pe care nu le poate achita.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Chiajna este format dintr-un depozit ecologic de deșeuri municipale, obiectiv al Primăriei Municipiului București, dar și din stație de sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile, de valorificare energetică a gazului de depozit și de epurare a levigatului și a apelor reziduale.

Atât depozitul ecologic, cât și celelalte activități sunt operate de Iridex Group Import-Export.

În condițiile actuale de gestionare a deșeurilor, ne exprimăm întreaga disponibilitate pentru rezolvarea corectă a problemelor, prin respectarea întocmai a legislației și a cerințelor de mediu, atât în ceea ce privește sortarea și tratarea deșeurilor colectate selectiv, cât și eliminarea prin depozitare a deșeurilor care nu mai pot fi reciclate.

Conducerea
IRIDEX GROUP

Be the first to comment on "Refuzul operatorului de salubritate din sectorul 1 de a plăti taxa de depozitare de 80 lei/tonă creează probleme în eliminarea deșeurilor"

Leave a comment